En medveten väg till ren balans

Öppna upp för kärleken till den du är och till livet

Bortom inlärda mönster, beteenden och programmeringar

I tillit

Och i tacksamhet