Meditation

Är du nyfiken på meditation men aldrig provat?
Eller vill du inspireras till andra sätt att meditera?

Meditation är fantastiskt för att slappna av, stilla sinnet från tankar, lindra stress och oro, hantera känslor, öka koncentrationsförmågan, förstärka magkänslan, få ett ökat välbefinnande och därmed en förbättrad livskvalitet.

Under en meditation hos mig vägleder jag dig varsamt genom olika tekniker. Vi provar oss fram vad som känns bäst för dig just i denna stund. Kanske i stillhet, rörelse, vägledd, till ljud eller i tystnad.

Kan bokas som enskild session eller i grupp.

Varmt välkommen till en stund i medveten närvaro!