Instant Transformation

Något vi människor alltid har kunnat men har glömt bort.

Instant Transformation (omedelbar transformation) innehåller en mängd unika verktyg som möjliggör snabba förändringar på mentala, emotionella och fysiska tillstånd i våra kroppar – tillstånd som ofta begränsar oss i våra liv.

Dessa verktyg bygger på applicerad kvantfysik och medvetenhet där ny forskning visar att just medvetenhet är en stor och avgörande del i skapandet av vår verklighet.

Transformation kan gå väldigt snabbt, vilket skiljer sig markant från det vi har blivit lärda om verkligheten – att det tar tid att läka och att allt är processer.  Tänk om det kan vara tvärtom?  (Obs! Ersätter inte sjukvården, så uppsök alltid läkare om behovet finns)

Om jag säger att det är möjligt att förändra och transformera i princip allt i ditt liv på några sekunder – hur känns det i dig?

Transformation kan upplevas lätt, enkelt och lekfullt. Endast fantasin begränsar vad som är möjligt att förändra och skapa.

Det kan bl a handla om en önskan om förbättrad självkänsla, större mod, att våga stå upp för sig, ökad koncentrationsförmåga, förbättrad inlärningsförmåga, att släppa oro, ångest eller någon form av rädsla, mm.

Vad begränsar DIG i livet?

Vad vill DU förändra eller skapa i ditt liv?

Är du redo att förändra?

Varmt välkommen!

 

Sessionen kan även utföras på distans.

Likaså kan sessionen bokas för ungdomar 8-17 år till reducerat pris.