Öronakupunktur

Öronakupunktur är en form av zonterapi/reflexologi.

Genom att stimulera zoner och dess punkter i öronen som motsvarar en kroppsdel, organ, meridian eller funktion kan man behandla obalanser. Öronakupunktur kan således användas som förebyggande, som behandling av symptom och som smärtlindring. Stimulering sker genom att placera en mycket tunn nål i örats aktiva punkter. Nålarna sitter i ca 40 min. Därefter tas de bort och jag ger dig en avslappnande nackbehandling och balansering.

Är man nålrädd så kan nålen ersättas med öronakupressur. Då stimuleras först punkterna med en trubbig palperpenna och därefter ett litet fröplåster.

NADA-akupunktur är en form av öronakupunktur som ofta används vid olika former av beroenden.

Stimulans av bl a NADA-punkterna har visat sig mycket effektiv vid abstinens och utfasning av droger, alkohol, tobak, läkemedelsmisbruk, matmissbruk men också vid stress, oro, ångest, sömnproblem, koncentrationsstörningar.