Reiki healing

Reiki healing är en japansk healingmetod som används för avslappning, stressreducering, smärtlindring, balansering och stimulering av immunförsvaret.

Kroppen fylls med universell livsenergi som sedan fritt kan flöda genom kroppen, blockeringar kan lösas upp och kroppens självläkningssystem aktiveras.
Reiki verkar på kropp, sinne och själ och strävar efter att få dessa delar i harmonisk balans.

Vi börjar med ett samtal där du beskriver de tillstånd med ev symptom du önskar få hjälp med. Du ligger sedan på en behandlingsbänk, med kläderna på. Jag lägger mina händer i olika positioner på din kropp, och ibland också ovanför din kropp. Healingen letar sig fram där den behövs som bäst. Och det är du som mottagare som drar till dig exakt den mängd energi som du i stunden behöver.

Behandlingen sker oftast i tystnad, ev med lätt musik i bakgrunden.

Reiki är godkänt som friskvård hos Skatteverket.