Pure Balance

Kom. Låt oss mötas. Samtala. Så tar vi det därifrån.

Varje människa är unik. Varje människa har sina behov och svarar olika på olika slags tekniker och behandlingsformer. Jag lyssnar, jag känner in och anpassar mig efter just ditt behov.

Jag utgår från den traditionella kinesiska medicinen (TCM) där fysiska och emotionella sjukdomstillstånd beror på störningar i energiflödet, eller obalans mellan yin och yang. Med TCM som grund, aktiveras ditt självläkningssystem och hjälper din kropp och själ på väg mot dess naturliga balans.
När energierna flödar obehindrat i kroppen – då mår man bra.

Men för mig handlar det om så mycket mer.

Jag vill få dig att växa, att blomma ut, få dig att höra din innersta röst, att inse ditt eget värde, hjälpa dig att bli den du är ämnad att vara, hjälpa dig till glädje och inre harmoni.

Du är den viktigaste personen i ditt liv. Och du är ren kärlek.

Kom. Låt oss växa och blomma tillsammans. I vårt möte.

Varmt välkommen!

Anna